Termeni și condiții

Condițiile serviciului sunt valabile începând cu 1 iunie 2016 și de la această dată toate acordurile anterioare referitoare la QuickPay sunt nule. Prețurile actuale și structura prețurilor pot fi modificate oricând cu o notificare prealabilă de trei luni.

Service QuickPay

Înregistrarea pentru QuickPay permite magazinului online al clientului să accepte plățile pe internet. QuickPay primește aprobarea de la achizitorii respectivi, folosind software certificat și toate transferurile dintre QuickPay și băncile de achiziție sunt criptate.

Funcționarea și timpul de funcționare

QuickPay se străduiește să se asigure că plata prin Internet poate avea loc 24 de ore pe zi, tot anul, și menține cele mai ridicate proceduri de securitate. QuickPay trebuie să fie certificat PCI în orice moment.

QuickPay nu este responsabil pentru defecțiuni, dar va încerca să corecteze eventualele erori cât mai repede posibil.

În cazul întreținerii / modificărilor tehnice etc., QuickPay are dreptul să suspende serviciul pentru perioade mai scurte de timp.

Responsabilitățile Clientului

Retailerii individuali sunt responsabili pentru software-ul din magazinele lor online, asigurându-se că transferurile de plată se pot efectua prin QuickPay. QuickPay nu acceptă nicio responsabilitate pentru modulele, care sunt puse la dispoziție gratuit.

Fiecare vânzător cu amănuntul este responsabil să se asigure că transferurile de plată respectă legile aplicabile, inclusiv regulile și liniile directoare prevăzute în legislația cu cardul de plată, reglementările de înregistrare și protecția consumatorilor.

Retailerul individual trebuie să încheie acorduri cu achizitorii cu privire la utilizarea sistemelor de carduri de plată, iar QuickPay nu este responsabil pentru stabilirea prețului de la achizitori. Acordurile de achiziție dintre vânzător și vânzător sunt exclusiv acorduri între aceste două părți. QuickPay nu este parte la contracte de dobândire.

Retailerul este obligat să respecte regulile și liniile directoare stipulate de QuickPay și este obligat să notifice orice nereguli în funcționare, inclusiv orice sistem suspectat că a fost compromis de un terț.

QuickPay nu va fi făcut responsabil pentru pierderile suferite de utilizator în cazul în care alte persoane vor avea acces la parola utilizatorului, la informațiile de conectare etc., sau în cazul în care clienții necesită rambursarea plăților efectuate pe internet, indiferent de obiecțiile pe care le-ar putea deține titularul / utilizatorul cardului.

Un retailer nu poate face nicio cerere împotriva QuickPay din cauza întreruperii serviciului, indiferent de cauză.

Drepturi

QuickPay are dreptul, fără notificare prealabilă, de a atribui obligațiile sale în temeiul prezentelor condiții generale unui terț.

QuickPay deține toate drepturile asupra software-ului folosit de QuickPay pentru transferuri în aceste condiții generale și ambele părți trebuie să păstreze confidențialitatea absolută în ceea ce privește informațiile referitoare la cealaltă parte și / sau la o terță parte, de care ar putea fi cunoscute.

Clientului i se va acorda doar un drept limitat, neexclusiv de a utiliza serviciul pe care QuickPay îl oferă.

Dreptul clientului de a folosi codul furnizat și alte materiale este supus plății în timp util a oricăror sume datorate QuickPay.

Încălcarea acestor termeni este considerată o încălcare semnificativă a acordului.

QuickPay are dreptul, în perioada contractului, să folosească denumirile comerciale ale clientului pentru referință, inclusiv în materialele de marketing. Clientul poate oferi instrucțiuni QuickPay pentru o astfel de utilizare. Dacă clientul se opune în mod expres ca datele sale să fie utilizate pentru referință, QuickPay va fi obligat să respecte dorințele clientului.

Începerea și rezilierea contractului

Contractul dintre QuickPay și client este activ imediat după abonare și va rămâne activ până la rezilierea de către oricare dintre părți.

Contractul poate fi reziliat de către comerciant în orice moment. Prin urmare, nu există nicio legătură față de contract.

În cazul unei încălcări materiale, oricare dintre părți are dreptul să rezilieze acordul.

În cazul oricărei încălcări a acestor condiții generale, care implică în special legile și reglementările guvernamentale aplicabile, QuickPay are dreptul să întrerupă imediat conexiunea comerciantului.

Reînnoirea automată a abonamentului

Cu excepția cazului în care clientul a reziliat contractul cu QuickPay sau contractul este reziliat în alt mod, o nouă perioadă de abonare va începe la expirarea perioadei actuale de abonament.

În caz de dispută

În cazul unui litigiu între QuickPay și vânzătorul cu amănuntul, este de acord că se aplică legislația daneză și că toate problemele vor fi înaintate Curții maritime și comerciale din Copenhaga.Cookie Declaration

Înregistrare QuickPay

Creați un cont astăzi - testarea este gratis