Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja veljajo od 1. junija 2016, vsi ostali sporazumi povezani s QuickPay sprejeti pred tem datumom so zato neveljavni. Trenutna struktura cen in cenik sta lahko kadarkoli spremenjena s predhodnim obvestilom, ki bo izdano 3 mesece pred uvedbo.

QuickPay storitve

Registracija pri QuickPay omogoča strankini spletni trgovini, da sprejema plačila preko spleta. QuickPay prejme odobritev ustreznih prevzemnikov s pomočjo certificirane programske opreme, vsi prenosi med QuickPay in prevzemnimi bankami pa so šifrirani.

Operacija in delovanje

QuickPay stremi, da se lahko spletne transakcije izvajajo 24 ur na dan, vse dni v letu, in vzdržuje najvišjo stopnjo varnosti. QuickPay je obvezan da je nenehno PCI certificiran.

QuickPay ni odgovoren za napake, vendar jih bo popravil takoj, ko bo to mogoče.

V primeru vzdrževanja/tehničnih sprememb itd. je QuickPay upravičen, da storitev začasno prekine.

Odgovornosti stranke

Posamezni trgovnci so odgovorni za programe na njihovi spletni trgovini in morajo zagotavljati ,da so lahko plačila nakazana preko QuickPay. QuickPay ne prevzema odgovornosti za module, ki so na voljo brezplačno.

Vsak trgovec je odgovoren za zagotavljanje skladnosti plačilnih nalogov z veljavno zakonodajo, vključno s pravili in smernicami, določenimi v zakonodaji o plačilnih karticah, predpisih o registraciji in varstvu potrošnikov.

Vsak posamezni trgovec mora imeti sporazume s prevzemnikom plačil za uporabo sistema plačilnih kartic in QuickPay ni odgovoren za cenik, ki ga postavi prevzemnik. Sporazum prevzemnika je izključno sporazum med trgovcem in prevzemnikom. QuickPay ni del tega sporazuma.

Trgovec je zavezan, da izpolni pogoje in smernice, ki jih navaja QuickPay in je zavezan podati obvestilo o kakršnemkoli neskladju v delovanju, vključno z vsakim sistemom, ki bi lahko bil ogrožen iz strani tretjih oseb.

QuickPay ne bo odgovoren za izgube v primeru, ko druge osebe pridobijo osebne podatke uporabnika, kot so: geslo in druge vpisne informacije ali če bo katerakoli stranka želela vračilo plačila, ki ga je opravila preko spleta, ne glede na ugovore imetnika/uporabnika kartice narediti.

Prodajalec ne more podati bremenitve QuickPay-ju zaradi nedelovanja storitev, ne glede na vzrok.

Pravice

QuickPay je upravičen, brez predhodnega obvestila, pripisati obveznosti pod temi Splošnimi pogoji tretji osebi.

QuickPay poseduje vse pravice do programske opreme, ki jo QuickPay uporablja, za transakcije pod temi Splošnimi pogoji, prav tako morata obe stranki vzdrževati popolno zaupnost informacij, ki se tičejo druga druge, kot tudi tretjih oseb, ki se jih zavedajo.

Stranki je dovoljena omejena, neizključna pravica do uporabe QuickPay-jevih storitev.

Pravica uporabe kode in drugega material, ki jo stranki priskrbi QuickPay so podvržene omejitvam glede na izbrani paket in znesek plačila, ki ga je stranka dolžna QuickPay.

Kršenje teh pogojev se smatra kot materialno kršenje tega sporazuma.

QuickPay ima pravico, da v času pogodbe uporablja blagovna imena stranke za referenco, tudi v trženjskem gradivu. Stranka lahko za tako uporabo daje navodila QuickPay. Če kupec izrecno nasprotuje, da se njegovi podatki uporabijo za sklicevanje, bo QuickPay zavezan, da se ravna po njegovih željah.

Začetek in odpoved pogodbe

Pogodba med stranko in QuickPay stopi v veljavo takoj, ko se stranka registrira in ostane aktivna vse dokler je katera od strank ne prekine.

Pogodbo lahko trgovec kadarkoli prekine. To pomeni da ni zavezujoča.

V primeru materialnih kršitev, lahko katerakoli stranka prekine pogodbo.

V primeru kršitve teh Splošnih pogojev, zlasti v povezavi z veljavnimi zakoni in vladnimi predpisi, ima QuickPay pravico, da s trgovcem takoj prekine povezavo.

Samodejno podaljšanje naročnine

Razen v primerih, ko je stranka odpovedala pogodbo s QuickPay, ali pa je pogodba prekinjena na drug način, se novo obdobje naročnine začne takoj, ko bo trenutno obdobje končano.

V primeru spora

V primeru spora med QuickPay-em in trgovcem, je je dogovorjeno, da se upošteva dansko pravo, vse zadeve pa bodo poslane na pomorsko in trgovsko sodišče v Københavnu.Cookie Declaration

Ustvari QuickPay račun

Ustvarite si račun še danes - testiranje je brezplačno